Kako prodavati preko Interneta - uslovi i pravila za prodavce

Uslovi i pravila za prodavce - kako prodavati preko interneta
 • Rabota.rs je online market na kome se realizuje kupovina i prodaja unikatnih proizvoda između kupaca i prodavaca.
 • Rabota.rs nije prodavac stvari koje su prikazane na platformi.
 • Rabota.rs je posrednik u prodaji izmedju individualnih prodavaca i kupaca.
 • Rabota.rs je i prostor za komunikaciju između samih prodavaca, i izmedju prodavaca i kupaca.

Kako prodavati preko Interneta

Svako fizičko i pravno lice koje želi da postane prodavac mora najpre da se registruje. Fizičko lice mora biti punoletno.

Registracijom se ujedno prihvataju Uslovi korišćenja platforme, pravila o zaštiti privatnosti i autorskih prava, kao i druga pravila kojima je određen način funkcionisanja platforme. Registracijom se svaki član obavezuje na poštovanje zakona i drugih propisa Republike Srbije.

Prodavci nam daju uvid u svoje lične podatke samom registracijom i korišćenjem naše platforme. Prikupljeni podaci se koriste u skladu sa pravilima o zaštiti privatnosti istaknutim na platformi.

Rabota.rs prikuplja sledeće:

 • ime i prezime,
 • adresa i prebivalište,
 • email,
 • broj telefona,
 • broj tekućeg računa.

Registracija članova je besplatna.

Kako prodavati preko Interneta - korisno i obavezno

PRAVILA PONAŠANJA PRODAVCA

Prodavac kao registrovani član naše platforme u obavezi je da se pridržava sledećih pravila ponašanja:

 • Odgovornost za ispunjavanje zakonskih uslova vezanih za poslovanje, proizvodnju i prodaju sopstvenih proizvoda preko interneta snosi svaki prodavac; rs nije odgovorna za ispunjenost zakonskih uslova od strane prodavca da svoje proizvode prodaje na internetu.
 • Prodavac koji svoje proizvode nudi na prodaju preko naše platforme svestan je da državni organi u svakom trenutku mogu izvršiti proveru porekla robe kao i proveru poslovanja.
 • Svaki prodavac ima pravo na otvaranje više naloga na našoj platformi.
 • Zabranjeno je zloupotrebljavati naloge i vršiti aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa nepoštenom poslovnom praksom (na primer obmana, prodaja ilegalne robe, i sl.).
 • Predmeti koji se prodaju na platformi moraju biti originalni proizvodi prodavca, koji garantuje ručnu izradu i autentičnost koja potiče iz sopstvene proizvodnje ili iz proizvodnje tima čiji je deo.
 • Rabota.rs nema nikakvu odgovornost za neodgovarajući kvalitet prikazanih proizvoda.Proizvodi izloženi na portalu ne prolaze našu kontrolu kvaliteta.
 • Svaki prodavac je dužan da pruži istinite i potpune podatke o karakteristikama svojih proizvoda.
 • Prodavac ne sme zavaravati kupca, davati lažne, nepotvrđene, nepotpune, i dvosmislenih podatake o svojstvima proizvoda ili uslovima kupovine.
 • Prodavac je dužan da kupca jasno i nedvosmisleno obavesti o konačnoj ceni pojedinačnih proizvoda, kao i načinu isporuke naručenih proizvoda. Rabota.rs ne snosi odgovornost za nejasno ili netačno prikazanu cenu u ponudi na našoj platformi.
 • Prodavac je dužan da blagovremeno obavesti kupca o uslovima reklamacije. Na linku naše poslovne politike možete naći formular za reklamacije i učitati ga.
 • Svaki prodavac odgovoran je za postupanje po reklamaciji u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije.
 • Prodavac ne sme da deluje suprotno moralu i dobrim običajima, niti sme da promoviše robu koja vređa nečiju nacionalnu pripadnost, pol, rasu i dostojanstvo, robu koja pokazuje znakove diskriminacije ili odstupanja od pravila morala koja su priznata u prodaji proizvoda.
 • Prodavac ne može ponuditi niti prodavati proizvod koji je zaštićen autorskim pravima drugog lica ili drugim pravima bez da to jasno naglasi i naznači.
 • Komunikacija između kupca i prodavca odvija se isključivo razmenom poruka na našoj platformi Rabota.rs ima pristup datoj komunikaciji.
 • Prodavac nema pravo na komunikaciju sa kupcem radi prodaje robe van naše platforme.
 • Prodavac nije ovlašćen da objavljuje svoje kontakt podatke bilo gde u svojoj prodavnici.
 • Svaki prodavac je dužan da se pridržava i poštuje pravila poslovanja naše platforme kao i sve važeće zakone i propise Republike Srbije.
 • Za kršenje naših pravila poslovanja, Rabota.rs ima pravo da odmah raskine ugovorni odnos sa prodavcem. Raskid ugovora znači blokiranje pristupa nalogu i povlačenje ponude sa platforme.

Ugovorni odnos koji je nastao između naše platforme i registrovanog prodavca u trenutku kada je prihvatio ove Uslove korišćenja mogu raskinuti obe ugovorne strane u svakom trenutku bez navođenja posebnih razloga. U slučaju raskida ugovornog odnosa na sopstvenu inicijativu, prodavac je dužan da o tome dostavi obaveštenje operaterima naše platforme u elektronskom obliku (e-mail) ili poštom. U slučaju raskida ugovornog odnosa sa našom platformom, prodavac je u mogućnosti da sam deaktivira ponudu proizvoda na našoj platformi ili deaktivaciju može izvršiti naš operater nakon što primi službeno obaveštenje od prodavca.

KUPOVINA

Ponuda proizvoda svakog pojedinačnog prodavca kao i dogovor oko prodaje svakog proizvoda odvija se na našoj platformi.U procesu potvrđivanja narudžbine, cene pojedinačnih artikala određenog paketa od određenog prodavca automatski se sabiraju i na to se dodaje iznos poštarine prema vrsti distribucije paketa koji prodavac isporučuje.

Kupac je svestan da svaki prodavac na našoj platformi ima pravo izbora između različitih načina distribucije artikala, različitih načina plaćanja, različitih iznosa poštarine u zavisnosti od načina distribucije i veličina robe.

Sve cene koje su prikazane na Rabota.rs predstavljaju konačnu cenu proizvoda za kupca, s tim da U CENU NISU URAČUNATI TROŠKOVI ISPORUKE.

Svaki prodavac ima pravo da izabere način isporuke  i kurirsku službu preko koje će dostaviti prodate proizvode.

Rabota.rs nije odgovorna za realizaciju dostave, niti za eventualne propuste kurirskih službi i prodavaca.

PRODAJA
Kako prodavati preko interneta

Prodavac će biti obavešten o svakoj novoj porudžbini putem emaila sa Rabota.rs.

Prodavac je dužan da se izjasni o konkretnoj porudžbini (da je potvrdi ili odbaci i o tome obavesti kupca preko platforme) u roku od najviše tri radna dana od dana prijema porudžbine.

U slučaju plaćanja pouzećem, prodavac je dužan da paket pošalje najkasnije u roku od 3 dana od zaključenja prodaje, osim u slučaju da je drugačije naznačio u svojoj prodavnici ili dogovorio sa kupcem.

Ukoliko kupac ne preuzme paket u slučaju plaćanja pouzećem u roku određenom od strane kurirske službe, paket se vraća prodavcu koji ima pravo da vrati proizvode u prodaju i označi ih kao neprodate.

Kupac snosi isključivu odgovornost za neplaćanje ili nepoštovanje predviđenog roka za plaćanje proizvoda.

Prodavac snosi isključivu odgovornost za neisporuku ili neadekvatnu, lošu ili kasnu isporuku robe.

Sve sukobe koji nastaju u postupku prodaje i isporuke robe, kupac i prodavac rešavaju na sopstvenu odgovornost i o svom trošku.

U slučaju bilo kakvih odstupanja u vezi sa plaćanjem, isporukom, problemima sa isporukom ili isporučenom robom, kupac ima mogućnost da direktno kontaktira prodavca razmenom poruka.

Ovakva i bilo koja druga komunikacija između kupca i prodavca odvija se isključivo razmenom poruka na našoj platformi. Ova komunikacija se odvija privatno između kupca i prodavca i nije vidljiva ostalim članovima.

Svaki prodavac je dužan da potencijalnom kupcu daje istinite i tačne podatke o dimenzijama, kvalitetu, materijalu, načinu izrade i sirovinskom sastavu svojih proizvoda.

Kupac i prodavac ne smeju koristiti razmenu poruka u svrhu razmene svojih kontakt podataka, odnosno realizicije kupoprodaje van Rabota.rs.

Rabota.rs svakom članu zabranjuje slanje uvredljivih, vulgarnih, neprikladnih i drugih poruka kojima se vređa ličnost i dostojanstvo ostalih članova.

ISPORUKA I PLAĆANJE

Rabota.rs nije odgovorna za ispunjenje bilo koje obaveze od strane kupca ili prodavca vezane za porudžbine preko platforme.

Ako Kupac poruči više artikala od različitih prodavaca, dobiće više paketa i za svaki će platiti troškove transporta.

Odgovornost za plaćanje i isporuku robe je isključivo stvar kupca i prodavca.

 

Rabota.rs nije odgovorna za plaćanje od strane kupca niti za isporuku proizvoda od strane prodavca.

Odgovornost za neplaćanje ili nepoštovanje predviđenog roka za plaćanje proizvoda snosi isključivo kupac.

Odgovornost za neisporuku ili neadekvatnu, lošu ili kasnu isporuku robe snosi isključivo prodavac ili kurirska služba preko koje je roba poslata.

Sve nesuglasice koje nastanu u postupku prodaje i isporuke robe, kupac i prodavac rešavaju na sopstvenu odgovornost i o svom trošku.

U slučaju plaćanja pouzećem, prodavac je u obavezi da, osim u slučaju da je drugačije naznačio u svojoj prodavnici, opisu proizvoda ili putem razmene poruka, poručeni paket isporuči najkasnije u roku od 3 radna dana od dana zaključenja prodaje.

U slučaju da kupac ne preuzme poručeni paket u predviđenom terminu, pošiljka se vraća prodavcu koji ima pravo da stvari iz pošiljke ponovo stavi na prodaju na našoj platformi. Troškove povrata neisporučene pošiljke snosi prodavac.

AKO ROBA NIJE ISPORUČENA U ROKU ILI JE ISPORUČENA POGREŠNA, OŠTEĆENA ILI NEKOMPLETNA PORUDŽBINA

Ako prodavac ne isporuči pošiljku u roku navedenom u ovim Uslovima (3 dana nakon prijema porudžbine putem naše platforme, osim u slučaju da je drugačije naznačio u svojoj prodavnici, opisu proizvoda ili putem razmene poruka) ili u slučaju isporuke nekompletne porudžbine ili proizvoda koji ne odgovaraju kvalitetu i osobinama u ponudi, kupac ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo ocenjivanjem prodavca.

Rabota.rs ima pravo da deaktivira profila prodavca.

U slučaju bilo kakvih odstupanja u vezi sa plaćanjem, isporukom ili isporučenom robom, kupac će kontaktirati direktno prodavca.

Rabota.rs, u slučaju da se kupac obrati za pomoć ili iskaže nezadovoljstvo prodavcem ili njegovim proizvodom, ima pravo na uvid u komunikaciju koja se odvijala preko platforme.

Komunikacija između potencijalnog kupca i prodavca se odvija isključivo preko platform i služi za dogovaranje kupoprodaje. 

Kupac i prodavac ne smeju kupoprodaju, započetu preko našeg portala realizovati van Rabota.rs.

Rabota.rs svim korisnicima portala zabranjuje slanje uvredljivih i neprikladnih poruka kojima se vređa ličnost i dostojanstvo članova.

OTKAZIVANJE PORUDŽBINE

Kupac može otkazati porudžbinu u svakom trenutku, čak i odbiti prijem porudžbine prilikom dolaska kurira službe za dostavu.

Troškove dostave i povrata robe snosi prodavac.

Rabota.rs nije odgovorna za povraćaj sredstava prilikom reklamacije, niti je odgovorna za postupanje kupaca po otkazivanju porudžbine.

PRAVA I OBAVEZE Rabota.rs

Rabota.rs nije prodavac artikala u ponudi na profilu prodavca.

Rabota.rs je posrednik u prodaji proizvoda koje prodavci nude na prodaju na našoj platformi.

Rabota.rs nije odgovorna za:

 • Nesmetan rad veb stranice i zadržava pravo na nenajavljene kvarove zbog tehničkog održavanja sistema od strane hosting provajdera.
 • Nepoštovanje važećih propisa Republike Srbije od strane prodavca.
 • Kvalitet i prikaz prodavaca na platformi.
 • Dostupnost i raspoloživost proizvoda od strane prodavca.
 • Kršenje autorskih ili svojinskih prava od strane prodavca.
 • Eventualne lažne izjave koje prodavac daje kupcu.

Rabota.rs ne snosi nikakvu odgovornost ako:

 • prodavac ne isporuči robu
 • dodje do kašnjena isporuke robe
 • nastane oštećenje na robi koje je prouzrokovao dostavljač
 • se plaćanje robe od strane kupca i isporuku porudžbine od strane prodavca ne realizuje na zadovoljavajući način za obe strane. Spor koji nastane u vezi sa prodajom i isporukom robe, rešavaju kupac i prodavac o svom trošku.
 • dodje do oštećenja proizvoda, nefunkcionalnosti, neispunjenja očekivanja kupca u pogledu proizvoda, kvara pre isteka zakonskog roka za odredjenu vrstu robe
 • kupac zahteva zamenu robe.

Kupac i prodavac sve sukobe u vezi sa prodajom i distribucijom robe razrešavaju sami o svom trošku.

Nezadovoljni kupac ima pravo da ocenom i komentarom ispolji svoje nezadovoljstvo.

Rabota rs. će objaviti svaki komentar koji je u skladu sa pravilima, propisima i zakonima.

Rabota.rs zadržava pravo da:

 • ukloni proizvod iz prodaje
 • ukloni web stranicu bez ikakvog objašnjenja
 • deaktivira profil registrovanog prodavca i spreči ponovnu registraciju bez navođenja bilo kakvog razloga.

Rabota.rs ima pravo da:

 • koristi sve date informacije shodno politici privatnosti
 • edituje i doradi fotografije registrovanih prodavaca ako nisu u skladu sa vizuelnim identitetom platforme
 • koristi fotografije proizvoda registrovanih prodavaca u svrhu promocije.

PROVIZIJA I NAPLATA PROVIZIJE PRODAVCIMA OD STRANE Rabota.rs

Prva tri meseca za svakog novog prodavca su besplatna. Eventualno produženje tog roka zavisi od individualnog dogovora sa zvaničnim zastupnikom naše platforme.

Rabota.rs naplaćuje proviziju, u iznosu od 8% od cene svakog prodatog proizvoda, sem za proizvode koje je kupac platio direktnim transferom na račun Rabota.rs. Osnovicu za obračun provizije čini konačna cena proizvoda bez troškova isporuke.

Iznos provizije će biti fakturisan jednom mesečno za sve izvrešene prodaje tokom meseca, sem za prodaje koje je kupac platio direktnim novčanim transferom na račun Rabota.rs.

Račun se prodavcu šalje elektronski i dospeva na naplatu u roku od 14 dana od izdavanja.

U slučaju neplaćanja računa u dogovorenom roku a najkasnije do 45. dana od dana dostavljanja računa, pokrenućemo postupak prinudne naplate.

U slučaju otkazivanja porudžbine, povrat provizije će biti izvržen u narednom obračunskom periodu. Troškovi dostave ne ulaze u iznos za povrat.

ZAVRŠNE ODREDBE

Pravila i uslovi primenjuju se od trenutka potvrde Uslova korišćenja prilikom registracije.

Registracijom na našu platformu, prihvatate sve odredbe Uslova korišćenja koje važe na dan registracije.

Kupac/prodavac izjavljuje da je pre registracije pročitao i prihvatio ove Uslove korišćenja.

Za sve što nije uređeno odredbama ovih Uslova primenjivaće se odredbe važećih zakona i pravnih propisa Republike Srbije.

Registracijom, kupac/prodavac potvrđuju da u potpunosti prihvataju elektronski oblik komunikacije, naročito putem elektronske pošte, kao validan i obavezujući za obe strane.

Svi sporovi koji nastanu između naše platforme i registrovanih kupaca/prodavaca, uključujući i sporove u vezi sa validnošću ili tumačenjem Uslova korišćenja biće rešeni mirnim putem. Ako se sporovi ne reše mirnim putem, sporazumno, svaka ugovorna strana ima pravo da spor reši pred nadležnim sudom u mestu prebivališta okrivljenog.

Ako imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte nas da pomognemo.

Preporučujemo da pročitate članak (na engleskom jeziku je) na temu kako uspešno prodavati preko interneta  „5 Secrets to Selling Products Online Successfully